SK predsedníctvo v CECE

Written in: Slovak (slovenčina)
Survey
Questions 1
Author: Peter

Ktorú z tém by ste navrhovali zaradiť medzi najdôležitejšie počas SK predsedníctva v platforme krajín stredoeurópskej spolupráce tzv. CECE?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends

Add to the site