Je paťko pre vás dobrý kamarát?

Dotaznýk na zlepšenie kamarádstva. Odpovedať pravdivo/ale aj z humorom.

Written in: Slovak (slovenčina)
Survey
Questions 9
Author: Patko

Je Paťko dobrý kamarát?

Podľa vas aký je Paťko?

Aký chceťe aby bol Paťko pre vás?

Čo sa vám pači na Paťkovi?

Aké vlasťnosťi by mal mať Paťko?

Čo nenavidíte na Paťkovi?

Dôverujeťe Paťkovi?

Odporučili by sťe Paťka aj iným ako kamaráta?

This is title

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends

Add to the site