Filmy / Disney

Disney Quiz 3

We all grew up with Disney movies, but how much do you know about them?

Znalostný kvíz
Otázok 15
Kritérium 60% na splnenie
Obtiažnosť Ľahká
Napísané v jazyku: English

Disney

Disney movies are classics, but can you name the films and characters?

Znalostný kvíz
Otázok 15
Kritérium 60% na splnenie
Obtiažnosť Ľahká
Napísané v jazyku: English

Disney Quiz 2

Kids and adults alike love Disney movies, but how much do you know!

Znalostný kvíz
Otázok 15
Kritérium 60% na splnenie
Obtiažnosť Normálna
Napísané v jazyku: English