Periodic table

A quiz about the chemisty basic - the periodic table of the elements.

Znalostný kvíz
Otázok 15
Kritérium 60% na splnenie
Obtiažnosť Normálna
Hraj s priateľmi súťaž
v reálnom čase
Online kvízová súťaž o najlepší výsledok
Súperte s priateľmi v reálnom čase
Vytvorte súťaž z tohoto kvízu a zistite kto z Vašich priateľov získa najvyššie skóre. Zdieľajte ho, zapojte priateľov a súperte v reálnom čase o najlepšie skóre. Zistiť viac o kvízových súťažiach
Napísané v jazyku: English

What is the chemical symbol for mercury?

What is the atomic number of oxygen?

What type of element is oxygen?

What is the third most abundant element in the universe?

The Haber process is catalysed by which element?

What is mercury commonly known as?

Which is the only metallic element that is a liquid?

Which element was traditionally used in thermometers?

Which of these is a common ore of mercury?

Brass is an alloy of copper and which other element?

What state is zinc in at room temperature?

How many stable isotopes of zinc are there?

How many isotopes of carbon naturally occur?

What is the half life of carbon-14?

Isolation of zinc was first reported in which century?

Výsledky kvízovej súťaže

  Výsledky

ZDIEĽAJTE s priateľmi a zapojte ich do hry

Zadajte svoj email a získajte tak možnosť dostávať upozornenia o výsledkoch súťaží na svoj email

Tvoj výsledok kvízu

Tvoj výsledok prieskumu


Komentáre

Výsledky kvízu

Výsledky prieskumu

Zdieľaj s priateľmi


alebo
Náhodný kvíz