Medical

Call yourself an expert on medical terms and disease issues? Find out here.

Znalostný kvíz
Otázok 15
Kritérium 60% na splnenie
Obtiažnosť Ľahká
Hraj s priateľmi súťaž
v reálnom čase
Online kvízová súťaž o najlepší výsledok
Súperte s priateľmi v reálnom čase
Vytvorte súťaž z tohoto kvízu a zistite kto z Vašich priateľov získa najvyššie skóre. Zdieľajte ho, zapojte priateľov a súperte v reálnom čase o najlepšie skóre. Zistiť viac o kvízových súťažiach
Napísané v jazyku: English

A dermatologist is an expert in which of the following?

Scientists certified the eradication of what in December 1979?

An orthodontist specializes in which of the following?

In cosmetics, veneers are added to what?

In cosmetics, braces are used on what?

As a chiropractor, what part of the human body do you mainly work with?

Who do geriatric nurses look after?

What disease was once known as jail fever?

Epistaxis is more commonly known as what?

Gastric ulcers can be caused by increased levels of what?

A substance that neutralizes stomach acid is known as a what?

What is another name for milk of magnesia?

Milk of magnesia if often used as a what?

Recurrent attacks of acute inflammatory arthritis are known as what?

Which of these disorders primarily affects joints?

Výsledky kvízovej súťaže

  Výsledky

ZDIEĽAJTE s priateľmi a zapojte ich do hry

Zadajte svoj email a získajte tak možnosť dostávať upozornenia o výsledkoch súťaží na svoj email

Tvoj výsledok kvízu

Tvoj výsledok prieskumu


Komentáre

Výsledky kvízu

Výsledky prieskumu

Zdieľaj s priateľmi


alebo
Náhodný kvíz