The Parables of Jesus Bible Quiz (Android users only)

Znalostný kvíz
Otázok 10
Kritérium 70% na splnenie
Obtiažnosť Ťažká
Hraj s priateľmi súťaž
v reálnom čase
Online kvízová súťaž o najlepší výsledok
Súperte s priateľmi v reálnom čase
Vytvorte súťaž z tohoto kvízu a zistite kto z Vašich priateľov získa najvyššie skóre. Zdieľajte ho, zapojte priateľov a súperte v reálnom čase o najlepšie skóre. Zistiť viac o kvízových súťažiach
Napísané v jazyku: English

Why did Christ use parables when teaching?

(Matthew 13:13-16)

What is a parable?

In the parable of the good Samaritan, what was Christ trying to teach?

(Luke 10:30-37)

In the parable of the good Samaritan, what was the significance of the one who helped being a Samaritan?

(John 4:9)

In the parable of the sower, what did the seeds that fell on the way side represent?

(Matthew 13:3-9,18-23)

In the parable of the sower, what did the seeds that fell in the stony places represent?

(Matthew 13:3-9,18-23)

In the parable of the sower, what did the seeds that fell into good ground represent?

(Matthew 13:3-9,18-23)

In the parable of the sower, what did the seeds that fell in thorny places represent?

(Matthew 13:3-9,18-23)

In the parable of the ten virgins, what was Jesus trying to teach?

(Matthew 25:1-13)

In the parable of the ten virgins, what did the unprepared virgins not bring?

(Matthew 25:1-13)

Výsledky kvízovej súťaže

  Výsledky

ZDIEĽAJTE s priateľmi a zapojte ich do hry

Tvoj výsledok kvízu

Tvoj výsledok prieskumu


Komentáre

Výsledky kvízu

Výsledky prieskumu

Zdieľaj s priateľmi


alebo
Náhodný kvíz