Conic Sections

Knowledge check regarding conic section equation construction with graphs or data as input.

Znalostný kvíz
Otázok 5
Kritérium 99% na splnenie
Obtiažnosť Ťažká
Hraj s priateľmi súťaž
v reálnom čase
Online kvízová súťaž o najlepší výsledok
Súperte s priateľmi v reálnom čase
Vytvorte súťaž z tohoto kvízu a zistite kto z Vašich priateľov získa najvyššie skóre. Zdieľajte ho, zapojte priateľov a súperte v reálnom čase o najlepšie skóre. Zistiť viac o kvízových súťažiach
Napísané v jazyku: English

Build the equation for this ellipse in standard form.

Create the equation for the parabola depicted in the graph.

Create the equation for the hyperbola depicted in the graph.

What is the equation for this circle?

Determine the equation of the parabola with a vertex at (4,3), a directrix of y = 6, and a point on the graph of (2,7). Draw the picture as support.

Výsledky kvízovej súťaže

  Výsledky

ZDIEĽAJTE s priateľmi a zapojte ich do hry

Tvoj výsledok kvízu

Tvoj výsledok prieskumu


Komentáre

Výsledky kvízu

Výsledky prieskumu

Zdieľaj s priateľmi


alebo
Náhodný kvíz