Birds

Call yourself an expert on birds? Take our quiz and find out.

Znalostný kvíz
Otázok 15
Kritérium 60% na splnenie
Obtiažnosť Ťažká
Hraj s priateľmi súťaž
v reálnom čase
Online kvízová súťaž o najlepší výsledok
Súperte s priateľmi v reálnom čase
Vytvorte súťaž z tohoto kvízu a zistite kto z Vašich priateľov získa najvyššie skóre. Zdieľajte ho, zapojte priateľov a súperte v reálnom čase o najlepšie skóre. Zistiť viac o kvízových súťažiach
Napísané v jazyku: English

Except for size, what is one of the distinct differences between pigeons and doves?

Except for the legendary dodo, what other pigeon is now extinct?

How are the flying abilities of pigeons?

How do penguins often move across ice?

How does the emperor penguin incubate its egg in the Antarctic?

How long is the incubation period for duck eggs?

How many legs do birds have?

How many orders of birds are there?

How many species of penguins are there?

How many species of pigeons and doves are there?

How many toes does the ostrich sport on each foot?

In general, how big are doves in inches?

In most cultures, what do pairs of doves symbolize?

Of which bird is the fairy the smallest species, whilst the emperor is the largest?

Penguins are associated which type of habitat?

Výsledky kvízovej súťaže

  Výsledky

ZDIEĽAJTE s priateľmi a zapojte ich do hry

Tvoj výsledok kvízu

Tvoj výsledok prieskumu


Komentáre

Výsledky kvízu

Výsledky prieskumu

Zdieľaj s priateľmi


alebo
Náhodný kvíz