Author: Marek Dráb

Žilinský samosprávny kraj

Knowledge quiz
Questions 15
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Ktorý okres nepatrí do ZSK ?

Koľko okresov má ZSK ?

Čo sa nachádza na erbe ZSK?

Ktoré vierovyznanie prevláda?

Aká je hustota zaľudnenia v ZSK?

Ktorá z týchto pamiatok NIE je typická pre Oravu?

Kde sa konajú Jánošíkove dni ?

Ktorý okres nepatrí do regiónu Orava?

Vyber lyžiarske stredisko nenachádzajúce sa v ZSK

Aká farba nie je na vlajke ZSK ?

Koľký v poradí je ZSK zo všetkých krajov Slovenska v počte obyvateľov ?

S ktorou krajinou súsedí ZSK?

Kde môžeme vidieť ľadovú jaskyňu?

Ktorá z osobností sa narodila v Dolnom Kubíne?

Ktoré mesto je centrom vzdelávania ?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or