Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Vznik a vývoj predškolských zariadení!

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 7
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal

Máš rada/ rád predmet Pedagogiku?

V akom meste mal Fridrich Frőbel súkromný, výchovný ústav pre matky?

Do akého veku dieťaťa je PRVÁ FÁZA- OBDOBIE DOJČA(Túto teóriu vypracoval Fridrich Frőbel a nazývala sa-teória vývinových období dieťaťa)

V akom meste na územi Slovenska bolo prvé verejné predškolské zariadenie (opatrovňa)?

Kto sa zaslúžil o prvé verejné predškolské zariadenie na území Slovenska (opatrovňu) ?

V ktorom roku bolo postavené prvé, verejné predškolské zariadenie v Banskej Bystrici?

Od akého veku dieťaťa je TRETIA FÁZA- CHLAPČENSKÝ VEK(Túto teóriu vypracoval Fridrich Frőbel a nazývala sa-teória vývinových období dieťaťa)

Send