Významné udalosti v Košickom kraji

Košický kraj bol miestom mnohých významných historických udalostí. Poznáte tie najvýznamnejšie? Otestujte sa s nami!

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

1. Boj, ktorý sa odohral v piatok 15. júna 1312 neďaleko Košíc medzi vojskom kráľa Karola I. Róberta z Anjou, posilneným o vojská spišských Sasov, bojovníkov rádu johanitov, vojskom Košíc a vojskami Omodejovcov, doplnenými o oddiely Matúša Čáka Trenčianskeho. Viete, o akú bitku išlo?

2. V marci 1626 sa v Košiciach v Levočskom dome konala slávna, týždeň trvajúca svadba sedmohradského kniežaťa s príslušníčkou nemeckého panovníckeho rodu Hohenzollen, Katarínou Brandenburskou. Svadobnú slávnosť sprevádzali rytierske turnaje, maškarné vystúpenia artistov, ohňostroje, konské dostihy a ľudová veselica. Kto bol ženíchom?

3. Od 9. decembra 1944 do noci zo 17. na 18. januára 1945 prebiehali ťažké boje medzi vojskami nemeckého Wehrmachtu a Červenou armádou, po ktorých nemecké vojská začali ustupovať na západ. Viete, ako sa volal priesmyk, kde tieto boje odohrávali?

4. Dôvodom vzbury z 21. februára 1921 bol hlad. Zníženie mesačnej dávky múky i jej nekvalita dohnali miestne ženy k tomu, aby sa šli sťažovať riaditeľovi vtedajšieho najväčšieho hutníckeho podniku na Slovensku. Situácia sa vyhrotila tak, že robotníci, ktorí prišli brániť svoje ženy, ubili na smrť riaditeľa i ďalšieho vedúceho pracovníka. Policajti vystrelili do davu 17 nábojov, zabili štyroch mužov a ďalších 14 ľudí zranili. V ktorom meste sa táto vzbura udiala?

5. Program novej československej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov bol vyhlásený na prvej plenárnej schôdzi vlády Národného frontu Čechov a Slovákov 5. apríla 1945. Viete, aký nesie názov?

6. Najväčšie povstanie poddaných na Slovensku má aj prívlastky cholerové či sedliacke. Odohralo sa v júli a auguste 1831 v Zemplínskej, Abovskej, Šarišskej a Spišskej župe. Do povstania sa zapojilo mnoho roľníckych usadlostí, spolu viac ako 150 obcí a vyše 40 000 povstalcov. Ako sa volalo?

7. Košickí mučeníci je spoločné označenie pre kňazov Mareka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého, ktorí boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach v Kráľovskom dome počas povstania Gabriela Betlena. Rákociho zmocnenec im ponúkol záchranu, ak sa zrieknu katolíckej viery. Zajatci to odmietli. Boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi v období vojen s Osmanskou ríšou. Pápež Ján Pavol II. ich 2. júla 1995 vyhlásil za svätých. Aká budova dnes stojí na mieste ich umučenia?

8. Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský sa usiloval o získanie Dalmácie, ale na vojnu potreboval peniaze. Požičal si od poľského kráľa Vladislava II. a ako zálohu sľúbil 13 spišských miest. 16. októbra 1412 sa obe krajiny dohodli na pôžičke. Až v roku 1778 spišské mestá (Poprad, Ľubica, Matejovce, Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami, Ruskinovce, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Tvarožná, Vrbov) znova získali pôvodné práva z roku 1271. Ktorý uhorský panovník zrušil poľský záloh spišských miest?

9. Je historicky známe, že jeden z najslávnejších lekárov Európy skúmal v oblasti Tokaja zdravotné účinky jedinečného tokajského vína na ľudský organizmus. V roku 1529 prišiel na Zemplín, kde ho privítal leleský prepošt. Lekár odmietol ponuku pohodlia na prepošstve a radšej prijal skromné priestory na nádvorí zemplínskeho hradu vo Veľkom Kamenci. Poznáte meno tohto lekára?

29. júla 1968 sa v Čiernej nad Tisou stretol Alexander Dubček s generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a predsedom Prezídia Najvyššieho sovietu. I keď Sovieti už mali v hlavách plán na naše vojenské obsadenie, cez deň sa rokovalo vo vagónoch na stanici v Čiernej nad Tisou, večer vlak sovietskych papalášov odviezol do Čopu. V Československu sa prespať neodvážili. Kto tým generálnym tajomníkom UV KSSZ?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or