Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Významné osobnosti Nitry

Tento kvíz je venovaný významným osobnostiam, ktoré sa v Nitre narodili, žili alebo pracovali a prispeli veľkým dielom na rozvoji a dobrom mene nášho mesta.

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal

V ktorých rokoch pôsobil Janko Jesenský ako župan v Nitre?

František Mojto, pedagóg a starosta Nitry, bol autorom:

Ján Damborský pôsobil v Nitre ako:

Akademický maliar Maximilián Schurmann vytvoril aj veľkoplošnú kompozíciu s názvom:

Akad. maliar Edmund Massányi bol všestranný maliar, ovládal techniku nástennej maľby a reštaurátorstva. Nájdeme aj v Nitre jeho diela?

Kto vytvoril krížovú cestu na fasáde kostola sv. Michala (Na vŕšku)?

Podľa koho je pomenovaná Základná umelecká škola na Vajanského ulici?

Karol Cobori bol starostom mesta Nitra v rokoch...

V ktorom roku začal hostinský František Mitterbauer na Zobore poskytovať Kneippovu vodoliečbu?

Kto v roku 1868 vybudoval na Číneši prvé kúpalisko v Nitre?

Send