Author: VSM

Východoslovenské múzeum v Košiciach - expozícia Storočia v umení

Milí návštevníci! Žijeme zvláštne časy spojené s obmedzením sociálneho kontaktu a pohybu. Kvôli bezpečnosti sú pre Vás zatvorené aj naše stále expozície. Vďaka technickým vymoženostiam našej doby však vieme tieto hendikepy a sociálnu izolovanosť preklenúť zvýšenou prezentačnou aktivitou vo virtuálnom priestore. Touto cestou sa Vám vieme pripomenúť a osviežiť aj spomienky na naše expozície, ktoré ste už videli, alebo v prípade ak ste ich ešte nevideli viete do nich nakuknúť aj touto cestou. Veríme, že Vás krátkymi kvízmi nielen zabavíme, poučíme, ale aj navnadíme na návštevu expozícií po skončení dnešných obmedzení. Náš tretí kvíz sa bude týkať expozície Storočia v umení.

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Historická secesná budova na Námestí Maratónu mieru bola postavená v rokoch 1906 až 1908. Budovu postavil stavebný podnikateľ Eugen Halmos a na jej vzniku sa podieľala aj stavebná firma bratov Jakabovcov. V dobe svojho vzniku to bola najväčšia stavba v meste kde prvýkrát použili železobetónové konštrukcie. Zo strany Hviezdoslavovej ulice sa nachádza vstup do expozícií Východoslovenského múzea. Budova pôvodne slúžila potrebám....

Jedným zo zakladateľov múzea bol košický rodák, Imrich Henszlmann, ktorého pamätná tabuľa je osadená na jeho rodnom dome oproti Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Múzeu odkázal celú svoju zbierku umenia. Autorom busty je košický sochár....

Autorom tohto oltára sv. Kozmu a sv. Damiana, z konca 14. storočia je neznámy spišsko-šarišský rezbár. Až do roku 1852 slúžil ako hlavný oltár v rovnomennom kostole v Šibe pri Bardejove a do múzea bol získaný v roku 1938. Jednotný, horizontálne orientovaný kompozičný a rezbársky celok, má svoje analógie v krídlových oltároch westfálsko-dolnosaskej oblasti (Hannover, Grönau). Samotné skulptúry však pravdepodobne majú svoju predlohu aj v plastikách sliezskeho typu a plastikách pôvodného levočského oltára majstra Pavla, z roku 1380. Tento typ oltára s drevenými plastikami bez tradičných tabuľových malieb sa odborne volá ...

Maľovaná baroková skriňa východoslovenskej proveniencie je z mäkkého dreva, polychrómovaná a čiastočne zlátená. V strednej časti nástavca skrine nájdeme srdce, ktoré symbolizuje lásku. Skriňa pochádza z roku 1620. Ktorú kresťanskú cnosť znázorňuje alegorická postava s krížom v ruke na barokovej skrini?

Mária Terézia vyobrazená na portréte z expozície vládla štyridsať rokov (1740 – 1780). Dňa 25. júna 1741 bola korunovaná svätoštefanskou korunou za uhorskú kráľovnú. Korunovácia sa uskutočnila v ...

V 19. storočí bolo v móde vyhotovovanie miniatúr rôznych, pôvodne maľovaných portrétov. Na jednej z miniatúr v expozícii je portrétovaná Augusta Strobl. Ktorý maliar je autorom originálneho obrazu?

Od polovice 19. storočia do konca tohto storočia sa v umení a umeleckom remesle nevytvoril nový sloh, ale sa vracajú už zabudnuté staré slohy. Stolári vyrábajú nábytky s prvkami antiky, gotiky, renesancie, baroka, rokoka. Vznikli tzv. neoštýly, ktoré sa inšpirovali tvaroslovím a základnými znakmi starých slohov. V akom štýle je zariadený interiér na obrázku?

Na obrázku vidíte drevenú truhlicu sarkofágového typu - súsek. Má dvojspádové klopené veko, vnútorné priečinky a po obvode vyrezané solárne rozety - znak slnka. V 18. storočí sa tieto "škrine" prestali používať na uchovávanie šatstva a slúžili na uskladnenie...

V 19. storočí boli veľmi obľúbené maľby, ktoré vyobrazovali svätcov a náboženské témy. Ako námet im slúžili grafické predlohy z drevorezov. Vo všeobecnosti sa tieto maľby (na fotke nad poličkou) označujú ako:

Najvzácnejšou časťou lekárenského nábytku v expozícii je barokový regál, ktorý pochádza z bývalej košickej lekárne. Ako sa volala lekáreň, ktorú v roku 1640 založili jezuiti a pôvodne sídlila v Levočskom dome v Košiciach?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or