Vojnová fotografia

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Aké dva postoje autora sa uplatňujú pri reportážnej fotografii?

Kedy prestali vychádzať 3 popredné časopisy Picture Post, Life a Look?

Fotografia, ktorá je dokumentárne zameraná je veľmi blízka k?

Najznámejšou dokumentárnou fotografiou z roku 1936 je?

Základné etické vlastnosti novinára sú?

Pulitzerova cena sa udeľuje od roku?

Od akého fotografa je táto fotografia?

Ako zomrel fotograf Kevin Carter?

Pre aký časopis v súčasnosti fotografuje James Nachtwey?

Kedy vznikla fotografická agentúra VII?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or