VODA

Knowledge quiz
Questions 14
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Pri normálnej teplote a tlaku je voda bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti. Voda je zlúčenina :

Voda vrie pri 100°C, so stúpajúcou nadmorskou výškou a klesajúcim tlakom sa bod varu:

Pri 0°C voda mrzne. Morská voda obsahuje rozpustenú soľ a zamŕza priemerne až pri teplote:

Voda zaberá na Zemi...povrchu.

V koľkých skupenstvách sa voda vyskytuje?

Koľko percent ľudského tela tvorí voda?

Podľa výskytu delíme vodu na :

Voda pri prechode z kvapalného do plynného skupenstva zväčší svoj objem :

Koľko percent z celkového objemu vody na Zemi tvorí sladká voda?

Vieš čo sú zrážky?

Z čoho vznikajú mraky?

Celkové množstvo rozpustených minerálnych látok /soli/ v 1kg morskej vody voláme:

Dá sa voda stlačiť?

Ľad je ....

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or