Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Výtvarné úlohy

Overte si svoje vedomosti o výtvarných úlohách.

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 4
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy

Ktoré 3 základné zložky tvoria výtvarnú úlohu?

Pre ktorú didaktickú zásadu patrí uvedená charakteristika: požiadavka, aby mal žiak možnosť svojimi zmyslami poznať predmet alebo jav, s ktorým sa má zoznámiť.

Doplňte: ...............rozumieme silnú, jednotiacu myšlienku s mnohými významovými polohami. Je to viacvrstvový podnet s rôznymi úrovňami, ktoré učiteľ a žiaci odkrývajú počas edukačného procesu.

Je tvrdenie pravdivé? Téma a námet vo výtvarnej výchove nie sú učivom.

Send