Author: Walter White

KUIZ NE TIK!

Panairi i Shkences dhe Teknologjise 2018.

Knowledge quiz
Questions 15
Criteria 60% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Albanian (Shqip)

Cili sistem operativ u leshua ne perdorim i pari?

Cila prej ketyre zgjidhjeve nuk eshte gjuhe programuese?

Pranimi i te dhenave nga interneti njihet ndryshe si?

Cila pjese e kompjuterit lidh kompjuterin me sistemin telefonik?

Cili prej ketyre eshte vegel e Microsoft e dizajnuar qe te lehtesoje punen e perdoruesve?

Cila prej ketyre eshte perdorur e para?

Qfar mbarese kane zakonisht programet e Windows?

Cili prej ketyre nuk eshte nje kompjuter i hershem?

Kush jane themeluesit e Apple Computer?

Cilat prej ketyre mbaresave perdoren per foto?

Cilat jane pjese harduerike te kompjuterit?

Cilat prej ketyre jane tech companies?

Cilat prej ketyre jane makina kerkimi?

Cilat prej ketyre programeve hyjne ne paketen e Microsoft Office?

Cilat prej ketyre kompanive bejne prodhimin e mikroprocesoreve?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or