Test prvej pomoci

Overte si vedomosti z poskytovania prvej pomoci

Knowledge quiz
Questions 25
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

1. Aký je pomer vdychov a stlačení pri KPR?

2. Čo je to prvá pomoc?

3. Vymenuj aké životné funkcie nás budú zaujímať u človeku v bezvedomí?

Aj viac odpovedí môže byť správnych

4. Čo patrí medzi život ohrozujúci stav ?

Aj viac odpovedí môže byť správnych

5. Čo je Heimlichov manéver a kedy ho vykonávame?

6. Označ príznaky šoku a ako postihnutému pomôžeme?

Označ dve dopovede

7. Ako pomôžeme človeku s epileptickým záchvatom?

8. Čo znamená ak niekto má glykémiu 2,8 mmol/l?

Označ dve odpovede

9. Na ktorú stranu uložíme človeka s ľavým pneumotoraxom?

10. Ktoré sú správne príznaky infarktu myokardu?

11. Čo je trauma z visu?

12. Kedy ukladáme človeka v bezvedomí do stabilizovanej polohy?

13. Ako zisťujeme stav vedomia?

14. Kedy použijeme škrtidlo?

Aj viac odpovedí môže byť správnych

15. Čo je autotransfúzia a ako ju vykonávame?

16. Označ telefónne číslo na tiesňovú linku Horskej záchrannej služby?

17. Popíš postup druhotného vyšetrenia?

18. Popíš prejavy náhlej mozgovej príhody?

Môžeš označiť aj viac možností

19. Čo znamená ak má niekto v zime na prstoch rúk, alebo nôh pľuzgiere naplnené krvou?

20. Aká je normálna hodnota cukru v krvi u zdravého človeka?

21. Ako sa prejavuje alergia?

22. Čo môžeme podať pri anafylaktickej reakcii?

23. Napíš minimálne vybavenie lekárničky horského sprievodcu?

24. Ako budeš postupovať na miestach, kde nie je pokrytie signálom mobilného telefónu a potrebuješ pomoc?

25. Ako ošetríš človeka s úpalom?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or