Teórie vývinu

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 50% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Aký je rozdiel medzi klasickými teóriami vývinu a modernými teóriami vývinu?

Do klasických teórií vývinu nepatrí:

Čo zdôrazňuje teória psychosexuálneho vývinu?

Kto je autorom teórie psychosociálneho vývinu?

Na čo sa sústreďuje lifespanova teória?

Do ktorej teórie by ste zaradili obdobie konkrétnych a formálnych operácií?

Psychosociálna teória vývinu je tvorená:

Primárna kontrola prevláda počas celého života jedinca.

Bioekologickú teóriu vývinu tvorí:

Aký je spoločný znak moderných teórií?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or