Teórie osobnosti

Knowledge quiz
Questions 18
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

V ktorej knihe sa spomína Noogénna neuróza

Existenciálny psychológ (viac odpovedí)

Kto spomína pojem opičie mláďa?

V ktorom diele je kritizovaný Kohlberg?

ktorý autor spomína "efekt negatívnej informácie" ?

čo nepatrí k druhom nerozvážnosti?

predstavitelia analytickej psychológie

Knihu "napriek všetkému povedať životu áno" napísal?

Kto sa venoval bazálnej úzkosti?

Vzťah medzi obsahom vedomia a procesmi v nevedomí?

"frigidita" bola spomenutá v diele?

Dosiahnutie kľudu- iný názov

Kto nesúhlasil s Freudom ohľadom incestu?

vyhýbanie sa blízkym vzťahom, neschopnosť citu

4 hl. prvky v knihe Umenie milovať

ilúzia individuality- kniha?

úzkostlivý, pesimistický, váhavý, uzavretý, nič nedotiahne do konca

- ľudské šťastie analyzujeme na 3 úrovniach

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or