Tây Ninh Trong Bạn Là?

Knowledge quiz
Questions 4
Criteria 90% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Vietnamese (Tiếng Việt)

Công đoạn làm bánh tráng trên hình gọi là gì

This is title

Vườn Tre nổi tiếng nhất tỉnh Tây Ninh nằm ở đâu

Các món đặc sản nào dưới đây có thể làm từ bánh tráng Tây Ninh

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or