Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Súťaže pre šikovných žiakov Spojenej školy v Detve

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 15
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy

Koľkokrát naši žiaci vyhrali súťaž Veľvyslanectvo mladých?

Kto hodnotí práce a prezentácie v súťaži Veľvyslanectvo mladých?

Môže víťaz súťaže Veľvyslanectvo mladých vyhrať jazykový kurz či návštevu Európskeho parlamentu?

Štátny inštitút organizuje súťaž o najlepší podnikateľský zámer. Ako sa v nej darí našim žiakom?

V ktorom meste sa koná Regionálny veľtrh cvičných firiem, ktorého sa zúčastňujú aj naše cvičné firmy?

V akých kategóriách súťažia cvičné firmy na regionálnom veľtrhu?

Naša cvičná firma sa zúčastnila aj Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. V ktorej krajine?

Pred niekoľkými rokmi sme vyhrali súťaž podnikateľských plánov Cena Michala Bosáka. Čo bolo hlavnou výhrou?

Naša absolventka sa stala mládežníckou delegátkou Slovenska v jednej významnej organizácii. Ktorej?

Akú olympiádu organizuje firma KROS?

V súťaži ZENIT postúpil náš žiak aj do celoslovenského finále. V čom súťažil?

Postúpil náš tím do medzinárodného finále súťaže v CNC sústružení a frézovaní?

Vyhral náš tím Strojársku olympiádu v Bratislave?

Zúčastňujú sa žiaci aj medzinárodných ekonomických súťaží?

Naši žiaci získali pred 2 rokmi titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Aké ocenenie získali?

Send