Šenkvice a Chorváti

Chorvátska kolonizácia Šenkvíc. Moderné vzťahy Šenkvíc a chorvátskych miest.

Knowledge quiz
Questions 15
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Prvá vlna Chorvátov

Prvá vlna Chorvátov, utekajúcich pred osmanskými vojskami, pozostávala z obyvateľov Dalmácie a obyvateľov chorvátskej pevnosti, stojacej na rieke Una, ktorá neskôr neodolala náporu osmanských vojsk. AKO sa volala táto pevnosť?

Slávny chorvátsky rod a Šenkvice

Neďaleko Kostajnice sa dodnes nachádza zrúcanina hradu, niekdajšieho sídla významného chorvátskeho rodu, z ktorého pochádzal aj kapitán kostajnickej pevnosti, ktorý velil tejto pevnosti počas bojov proti Osmanom. Ako sa volal tento rod, podľa ktorého sa volá aj jedna chotárna časť šenkvického chotára, rozprestierajúca sa južne od ulice Kozare?

Príchod Chorvátov do Šenkvíc

Kolóna 80 vozov chorvátskych utečencov, neraz zemianskeho pôvodu, dorazila na územie zaniknutej osady, ktoré im na osídlenie pridelilo pezinské panstvo. AKO sa volal vodca tejto kolóny a koniec-koncov prvý šenkvický richtár? Traduje sa, že bol predkom slávneho Gabriela Kolinoviča Šenkvického.

Čo sa stalo s pôvodnou osadou?

Chorváti prišli a našli machom obrastené ruiny, postupne zarastajúce lesom. Pôvodnú slovenskú osadu, spomínanú už v roku 1256, ktosi vyraboval a vypálil... KTO to bol?

Pôvodný patrón Šenkvíc?

Legenda hovorí, že prichádzajúci Chorváti našli sošku svätice, ktorej bol zasvätený pôvodný kostol - ktorého ruiny sa najväčšmi zachovali spomedzi všetkých ostatných. Svätá Anna to však nebola! KTO bol patrónom osady Chanuk (Čaník)?

Rok založenia (Veľkých) Šenkvíc

Na ktorom roku príchodu Chorvátov na územie Šenkvíc sa zhodli historici, ktorí sa v minulom storočí zaoberali práve týmto obdobím dejín našej obce? NÁPOVEDA : Tento rok je uvedený na obecnej pečati ako na jednom zo symbolov našej obce.

Druhá vlna Chorvátov

Osmanské nebezpečenstvo na Balkáne pretrvávalo, preto sa pre útek z vlasti rozhodli aj obyvatelia ďalšieho chorvátskeho mesta a okolitých obcí. Niektorí z nich prišli aj do našich končín a na príkaz zemepána založili Malé Šenkvice (dnešné Cerové). Z ktorého chorvátskeho mesta pochádzali?

Rok založenia Malých Šenkvíc

V ktorom roku došlo k založeniu Malých Šenkvíc ako sesterskej obce Veľkých Šenkvíc? Jednalo sa o úplne novú osadu. Niektorí z Vás si možno spomenú na slávnosti 400 rokov Malých Šenkvíc :-)

Dcérska obec (Malých) Šenkvíc

Časť Chorvátov z tých, ktorí založili Malé Šenkvice, sa rozhodli po uplynutí 12-ročnej slobody od platenia poddanských daní a poplatkov odísť a založiť novú osadu inde. Túto osadu - dodnes existujúcu obec - napokon založili neďaleko Skalice. Pôvodne sa volala ,,Nové Šenkvice" či ,,Malé Šenkvice", dnes je však jej názov iný. AKÝ?

Rok nadväzovania historických družieb

V ktorom roku došlo k nadviazaniu družby medzi Šenkvicami a vtedajšími juhoslávskymi mestami Kostajnica a Sisak? Najvýznamnejšími šenkvickými sprostredkovateľmi tejto družby sa stal riaditeľ školy a kronikár obce Henrich Lančarič a vedúca osobnosť šenkvického športu Karol Brunovský.

Ktorá z družieb postupom času zanikla?

Čo je jedlým symbolom Kostajnice? :-)

V ktorom roku sa prejavila sila šenkvicko-kostajnickej družby na chorvátskej strane?

V ktorom roku sa prejavila sila šenkvicko-kostajnickej družby na slovenskej strane?

S úctou k zakladateľom

Ako bolo spomenuté, hlavnými šenkvickými aktérmi nadviazania družieb s chorvátskymi mestami boli riaditeľ školy a kronikár obce Henrich Lančarič a vedúca osobnosť šenkvického športu Karol Brunovský. Chorváti, v neskoršom období konkrétne kostajnická delegácia, si týchto zakladateľov mimoriadne ctili. Pri každej návšteve Šenkvíc úctivo navštívili jedného z týchto dvoch pánov, druhý už totiž bol po smrti (zomrel v roku 1999). Dialo sa tak až do smrti aj druhého iniciátora v roku 2015. AKO sa volal druhý iniciátor, ktorý sa dožil vysokého veku a zomrel v roku 2015?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or