RODO w ubezpieczeniach

Czy jesteś gotowy, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat Rozporządzenia o ochronie danych osobowych? Poniżej znajdziesz kilka pytań, które przygotowaliśmy dla Ciebie.

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Polish (polski)

Osoby fizyczne to

W rozumieniu RODO dane to

Które dane zgodnie z RODO są danymi osobowymi?

Dane wrażliwe to

Dane osobowe mogą być wykorzystywane, jeżeli istnieje ku temu podstawa prawna.

Następujące dane mogą być również przetwarzane bez zgody osoby, której dane dotyczą:

Wykorzystywanie danych jest dozwolone, gdy

Podczas przetwarzania danych musimy zadbać o

Otrzymujesz wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez GrECo JLT. Co robisz?

Zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or