Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends

Malý reformačný kvíz na povzbudenie

Vyberte správnu odpoveď a zapíšte si písmeno pri tejto odpovedi. Zistíte výrok na sedem písem.

Written in: Slovak (slovenčina)
Funny quiz
Questions 7
Possible 7 answers

Poznáte pravdu a pravda vás ...

Kedy pribil Martin Luther 95 výpovedí na dvere chrámu vo Wittembergu?

Kedy bolo 1.vydanie Novej Zmluvy v nemčine, ktorú preložil Martin Luther?

Podľa ktroého Žalmu je zložená hymna ev. cirkvi?

Ktoré kostoly sa volali kostoly milosti?

Koľko evanjelických farárov má Poprad s jeho časťami?

K čomu vyslobodzuje Pán Ježiš?

Send