Rastlinná ríša - tajuplná šperkovnica

Semienka, plody či listy rastlín nekrášlia len prírodu. Pod rukami šikovných ľudí vznikajú z darov rastlinnej ríše šperky a ozdoby, ktoré tešia ľudské oko, upokojujú myseľ a môžu slúžiť na rôzne rituály. Autorkami výstavy sú doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD. A RNDr. Helena Šípošová, CSc., ktoré sa zaoberajú štúdiom, zberom i prezentáciou šperkov a ozdôb z rastlinných materiálov. Napriek momentálnej situácii, keď sú múzea zatvorené, sme si pre Vás pripravili kvíz, v ktorom si vyskúšate odpovedať na niektoré otázky, ktorými Vám aspoň trochu priblížime túto zaujímavú výstavu.

Knowledge quiz
Questions 13
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Viete ako sa nazýva rastlina, ktorej plody patria medzi najstaršie využívané pri výrobe ruženca na Slovensku?

Odriekanie mantier alebo modlitieb, spojené s odpočítavaním korálikov v modlitbových šnúrach a ružencoch má hlboké korene. Pomáha to sústrediť sa na meditáciu alebo na modlitbu, navodiť pocit duševnej úľavy, pokoja a pokory. Koráliky do šnúr sa zhotovovali z rôznych materiálov.

Z akého rastlinného druhu je vytvorený ruženec na obrázku? (Najčastejšie sa využíval v Mediteráne a jeho iný názov je aj - karob.)

Ruženec, ktorý je na obrázku, je vytvorený z plodov stromu, ktorý sa u nás často vyskytuje v parkoch. Viete ako sa volá?

Výstava Rastlinná ríša - tajuplná šperkovnica poukazuje aj na rôzne jedovaté semená a plody rastlín, ktoré sa často vyskytujú v ozdobách. Medzi najjedovatejšie semená na svete patria aj dekoratívne červeno-čierne semená na obrázku. Viete z akej rastliny pochádzajú?

Červeno-čierne semená sú silne jedovaté, pretože obsahujú jed abrin. K otrave však môže dôjsť len v prípade porušenia ich tvrdej vonkajšej vrstvy. Otráviť sa môže človek požitím narušených semien, doložené sú aj prípady, keď ľudia zomreli po nadýchaní sa výparov pri výrobe šperkov. Preto pri dnešnom silnom turistickom ruchu a snahou priniesť si z ciest pamiatku, výstava upozorňuje aj na takéto semená a plody.

Škvrnité semená sú elegantným prvkom náhrdelníkov. Rastlinu, ktorej semená sú zobrazené na obrázku, určite mnohí z Vás poznajú. Je to rastlina, ktorá lieči aj zabíja. Olej zo semien tejto rastliny vraj podporuje rast mihalníc. Už viete ako sa volá?

Častokrát sú vďačným materiálom pre ozdobnú tvorbu semená a plody rastlín, ktoré sú pre nás známe a bežne používané v gastronómii. Spoznáte ich?

Kôstky sú súčasťou plodu typu kôstkovica - sú tvrdé, drevnaté, hladké alebo s rôznou skulptúrou, vo vnútri ukrývajú semeno. Rôzne typy prírodných aj upravovaných kôstok sú vďačným a lacným materiálom pre tvorbu šperkov. Z akého rastlinného druhu sú vyrobené nasledujúce ozdoby?

Plody tejto rastliny sa využívajú pri výrobe alkoholického nápoja. Z akého rastlinného druhu je vytvorený tento ozdobný kôstkový náramok?

Z akého stromu pochádzajú plody použité na tvorbu tohto náramku?

Z akého stromu pochádzajú plody použité na tvorbu týchto ozdôb?

Teraz trochu exotiky. Z akého materiálu sú vytvorené tieto ozdoby?

Výstava Rastlinná ríša - tajuplná šperkovnica ponúka aj takéto zaujímavosti. Entada fazuľovitá je liana pochádzajúca z trópov Afriky. Dostala sa aj do Južnej Ameriky a to:

Náhrdelník na plagáte je vytvorený z:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or