Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

PW2019

Test przygotowany dla uczestników Przejścia Wiosennego Kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2019

Written in: Polish (polski)
Knowledge quiz
Questions 25
Criteria 85% to pass
Difficulty Hard
Author: radek

Miejscowości związane z wydobyciem ropy naftowej to:

Muzeum Kultury Łemkowskiej założone przez T. Gocza znajduje się w

Do miejscowości uzdrowiskowych NIE należy

Folusz służył do

Do schizmy tylawskiej doszło w roku

Czerwony szlak (GSB) przebiega przez szczyty:

Która z armii NIE walczyła w operacji dukielsko-preszowskiej:

Które grupy GOPR działają na terenie Beskidu Niskiego?

Chatki studenckie na terenie BN znajdują się w

Rzeka Jasiołka płynie przez:

Mieszkańcy Łosie byli znani z:

Gdy z Góry Grzywackiej zwrócisz się na ZACHÓD, będziesz mógł zobaczyć szczyty:

Wchodząc na nowo wybudowaną wieżę widokową na Cergowej i zwracając się na WSCHÓD dostrzeżesz:

Rośliny kwitnące na biało to:

Zalew Klimkówka znajduje się na rzece:

"Przełom Wisłoka" to okolice:

August von Mackensen zapisał się w historii jako ojciec sukcesu:

Jaworzyna Konieczniańska, Wilusia, Baranie, Kamień nad Jaśliskami to szczyty leżące na:

"Akcja Wisła" to działania mające na celu przesiedlenie ludności ukraińskiej, łemkowskiej itp. w latach:

W Talerhof znajdował się obóz dla ludności oskarżanej o:

Osoby wyznania zielonoświątkowego najłatwiej będzie spotkać w:

Wśród kwiatków kwitnących na niebiesko i fioletowo znajdziemy:

Zabytki ze Światowej Listy Dziedzictwa UNESCO znajdziemy w:

Magurski Park Narodowy powstał w roku _____ i aktualnie jego siedziba znajduje się w _______

Efektem Synodu zamojskiego były:

Send