Author: Silvia

Príbeh skautingu

Knowledge quiz
Questions 8
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Ako sa volá zakladateľ skautingu?

B.-P. vstúpil do armády. Aké mestečko pod jeho vedením ubránili?

Na akom ostrove sa konal prvý skautský tábor?

Bol skauting od začiatku aj pre dievčatá?

V roku 1912 sa B.-P. oženil. Ako sa volala jeho manželka, ktorá je zároveň zakladateľkou dievčenského skautingu?

Prvé celosvetové skautské stretnutie sa konalo v roku 1920. Ako ho nazývame?

Kto založil prvý oddiel skautov na Slovensku?

B.-P. zomrel 8.1. 1941. Na hrobe ma vyobrazenú bodku v krúžku. Čo to znamená?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or