Prenatálne obdobie

Knowledge quiz
Questions 8
Criteria 80% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Obdobie od oplodnenia po porodenie sa nazýva?

Aký vývoj prevláda v tomto období?

Koľko mesiacov trvá prenatálne obdobie?

Na ktoré tri fázy sa člení prenatálne obdobie?

Kedy dochádza k uhniezdeniu oplodneného vajíčka v maternici?

Aké typy komunikácie s plodom využíva matka?

Aké sú deti ktoré si rodičia nažiadali?

Má byť dieťa ktoré už rodičia majú zapajané do očakávania súrodenca?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or