Author: Sqopy

Predškolský vek (3-6 rokov)

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Čo sa v tomto veku u dieťaťa vývija?

Aký pojem vystihuje definíciu "myslenie je zamerané na seba"?

Aká fáza kresby sem nepatrí?

Čo znamená slovo prezentivizmus u dieťaťa?

V akom veku sa rozvíja empatia?

Aké je sebahodnotenie dieťaťa v predškolskom veku? (viac správych odpovedí)

V akom veku nie je pozornosť dieťaťa riadená vôľou?

Ako chápe dieťa počty do 5teho roku života?

V akom štádiu vnímania chápe dieťa celý aspekt javov?

Ako sa nazýva obdobie kde dochádza k rýchlemu rastu končatín?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or