Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach - poznáte nás?

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja. Patrí k najstarším a najväčším verejným knižniciam na Slovensku. V roku 2020 oslávi 96. výročie svojho založenia (1924). Popri knižničných službách organizuje knižnica i kultúrne a vzdelávacie podujatia pre verejnosť. V tomto krátkom kvíze si môžete overiť čo o nej viete a dozvedieť sa niečo bližšie o jej činnosti. Otestujte sa :)

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

1. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach je pomenovaná po známom literátovi, pedagógovi, historikovi a diplomatovi. Viete, kde sa Ján Bocatius narodil?

Bocatiov erb

2. Do ktorého storočia siahajú počiatky knižnice?

3. Knižnica pôvodne sídlila v budove bývalej Právnickej akadémie na Kováčskej ulici. Viete, kam sa v roku 1928 presťahovala?

4. Ako sa volá budova, v ktorej dnes sídli knižnica?

5. Na koľkých pracoviskách poskytuje knižnica služby pre verejnosť?

6. V ktorej mestskej časti nemá v súčasnosti knižnica svoju pobočku?

7. Približne koľko dokumentov (kníh, novín, časopisov, hudobnín) nájdete v jej knižničnom fonde?

8. Ako sa volá populárny cyklus besied s autormi a ich hosťami, ktorý knižnica organizuje už 5. rok?

9. Ako sa volá literárny portál, ktorý knižnica spustila s cieľom propagovať literatúru, knihy a čítanie formou, ktorá by bola dostupná a zrozumiteľná širšej verejnosti?

10. V roku 2019 sa knižnica stala slovenskou rekordmankou. Jej knihovníci postavili doposiaľ najvyšší stoh z kníh. Viete koľko meral?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or