Poznáš Bibliu?

zopár otázočiek o tejto úžasnej knihe :-)

Knowledge quiz
Questions 15
Criteria 99% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Čo znamená slovo Biblia?

Poznáš Bibliu?

Na ktoré dve základné časti sa delí Biblia?

Koľko evanjelií obsahuje Nový Zákon?

Ako sa volá učeník, ktorý stál s Máriou pod Ježišovým krížom?

Kto bol veľkňaz v dňoch odsúdenia Ježiša?

Ktoré zviera poslúžilo Ježišovi na jeho poslednej ceste do Jeruzalema?

Ako nazýva Ježiš seba samého?

Čo znamená slovo evanjelium?

Aký strom to bol, ktorého ovocie Boh zakázal Adamovi a Eve?

Ako volali zástupy pri Ježišovom slávnostnom vstupe do Jeruzalema?

Ako sa volajú biblické knihy, ktoré sú súčasťou katolíckeho prekladu Svätého písma?

V akej reči bola napísaná prevažná časť kníh Nového zákona?

Z knihy ktorého proroka čítal Ježiš v synagóge v Nazarete?

Ako sa volá najstarší muž Biblie?

Ako dlho pršalo pri potope sveta?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or