Portrét a koláž

Knowledge quiz
Questions 9
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Maliarske, grafické alebo sochárske zobrazenie človeka alebo zvieraťa sa nazýva:

Portrét Saskie od Rembrandta zaraďujeme medzi:

Ako sa volá dielo?

Aké základné druhy portrétov sme spomínali v úvode? ( Viac odpovedí je správnych):

Ktorí z autorov nemaľovali portréty? (viac odpovedí správnych):

Kryptoportrét je portrétne zobrazenie, ktoré:

Radíme poštovú známku s podobizňou prezidenta medzi portréty?:

Koláž je výtvarná technika pri ktorej:

Autorom diela je:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or