poradenská

Knowledge quiz
Questions 28
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

cyklus motivácie k liečbe

poradca dopĺňa chýbajúce súvislosti, odhaľovanie skrytých prianí

fáza poradenského procesu- zvoliť a realizovať vhodnú zmenu, generalizácia,

zhoršené sústredenie a pozornosť, znížené sebavedomie a sebadôvera, pocity viny a bezcennosti, smutný pesimistický pohľad do budúcnosti, myšlienky na samovraždu či sebapoškodzovanie

najčastejšie typy kyberšikany (viac správnych)

trpezlivé vypočutie s prejavmi prijatia, snaha klientovi pomôcť zorientovať sa v jeho situácii , zistiť čo všetko už klient pre zmiernenie problémov podnikol

žiaci s problémami v oblasti výkonu a školského prospechu- príčiny na strane dieťaťa (viac správnych)

prístup práce s nadanými deťmi (viac správnych)

kedy bol založený Výskumný ústav psychológie a patopsychológie dieťaťa?

kto bol Frank Parsons

vyrozprávanie životného príbehu klienta a jeho prerozprávanie, cieľom je význam udalostí nie odkrývanie pravdy

selektívne počúvanie

základné podmienky kvalitného poradenského vzťahu podľa Rogersa

rozdiely jednotlivých prístupov podľa Gabury a Pružinské

typy otvorených otázok

- jedná sa o spôsob zmapovania a vymedzenia prezentovaného problému klientom a jeho následné porozumenie poradcom, kryštalizovanie podstaty problému

vzťah medzi poradcom a klientom, poradca sa snaží naviesť k. na správnu cestu

napomáhajú poradenskému procesu maximálne sa prispôsobiť určitému typu klienta a problému

komunikácia pomocou polohy tela

klienta, ktorý aj napriek jasnej a pochopitelnej inštrukcii nerozumie, čo sa od neho očakáva.

uzavreté otázky

vyhodnotiť problémy a ťažkosti, udržať pracovný vzťah, pracovať podľa zmluvy

základ úspešnej komunikácie v poradenskom procese

záporné charakteristiky nadaných detí

dôsledky kyberšikany

vývoj patologického hráčstva-fázy

1. experimentálne laboratórium

spravodlivý moralista

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or