Podstatné a prídavné mená

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

V ktorej možnosti sa skloňujú všetky slová podľa toho istého vzoru?

V ktorej možnosti sa nenachádza podstatné meno v akuzatíve?

Doplň správne i/í/y/ý na vynechané miesta v nasledujúcej vete. / Dávno som sa nev_del s Katk_n_mi znám_mi.

V ktorej možnosti sa nachádzajú iba konkrétne podstatné mená?

V ktorej možnosti sa predložky viažu s tým istým pádom?

V ktorej možnosti je správny tvar zvieracieho prídavného mena od slova orol?

Určte správne tvary podstatných mien v G pl.

V ktorej možnosti sú správne uvedené gramatické kategórie podstatného mena?

V ktorej možnosti sú podstatné mená, z ktorých každé sa skloňuje podľa iného vzoru pre ženský rod?

V ktorej možnosti sú len akostné prídavné mená?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or