Otestuj si svoje vedomosti o spoločnosti LESY MESTA Spišská Nová Ves !!!

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 65% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Na obrázku sa nachádza chata

LESY MESTA Spišská Nová Ves patria svojou výmerou 7418, 86 ha medzi najväčšie mestské lesy na Slovensku, patrí im priečka číslo

Lesná škôlka Nová Štôlňa sa nachádza na polesí

Manipulačno-expedičný sklad na obrázku sa nachádza v obci

Na obrázku je budova

LESY MESTA Spišská Nová Ves začali svoju hospodársku činnosť v roku

Právna forma spoločnosti LESY MESTA Spiššská Nová Ves je

Altánok na obrázku sa nachádza v lokalite

Na obrázku je druhá najzastúpenejšia drevina (19,16%) na územi lesného celku Lesy mesta Spiššská Nová Ves

Juhozápadnú hranicu lesného celku Lesy mesta Spišská Nová Ves tvorí vodná nádrž

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or