Otestuj sa 1

Otestuj svoje znalosti

Knowledge quiz
Questions 12
Criteria 50% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Čo znamená skratka irb ?

Aký je rozdiel medzi = a ==?

Akú hodnotu majú premenné?

Kto vytvoril Ruby?

Premenné, ku ktorým môžme pristupovať len v metóde, v ktorej boli definované sú ?

Ako sa nazýva dátový typ, ktorého hodnota je v rámci celého programu nemenná

Ako priradím hodnotu?

Čo bude výsledok?

"lukas" + 23

Čo vypíše kód?

Čo vypíše kód?

Daný výraz chcem napísať veľkými písmenami čo použijem ?

"ruby on rails"

Ako sa nazýva metódá prvy + druhy?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or