Organizačná psychológia

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Prvkami centralizácie sú: (viac správnych odpovedí)

Pracovná a organizačná psychológia patrí do:

Do kompetencii pracovného psychológa nepatrí:

Organizačná kultúra ako spôsob myslenia a cítenia ovplyvňuje interné fungovanie a výkonnosť organizácie.

Edgar Shein rozlíšil roviny kultúry na:

Predmetom organizačného správania nie je:

K faktorom ovplyvňujúcim organizačnú kultúru nepatrí: (viac správnych odpovedí)

Humanistický prístup- vyber správne tvrdenie

Mechanistický prístup- k predstaviteľom nepatrí:

Organizačný psychológ vypracováva podklady pre pracovníkov, zodpovedných za príslušný výber.

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or