Opakovanie učiva z 3. ročníka

Vyberte z možností tú správnu. Čítajte pozorne! Sú otázky s viacerými správnymi možnosťami. Zabavte sa :)

Knowledge quiz
Questions 14
Criteria 50% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Ktoré dielo začína citátom: " Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery ľudí, tvorí vhodnú látku pre hrdinskú rozprávku"

Ktorá forma nepatrí k národnému jazyku?

Po rozpade Veľkej Moravy sa spisovným jazykom stáva:

Medzi znaky bernolákovčiny nepatrí:

Dušan Mitana nenapísal:

Postava Ľudo Ondrejov je z diela:

Ktorý znak je pre postavu Šimona Terzčáka necharakteristický

Medzi predstaviteľov surrealizmu patria:

Ná základe, ktorého nárečia bolo v roku 1843 uzákonenie spisovného jazyka?

Ktoré dielo sa začína : in medias res:

Proglas je :

Pojem unaminizmus predstavuje:

Vychádza z ľudovej slovesnosti, využíva reťazový kompozičný postup, postavy sú späté s prírodou. Toto všetko je charakteristicé pre:

,,Šťastím a slobodou umenie je, že sa nemusí páčiť všetkým " povedal:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or