Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Od detských opatrovní po predškolskú edukáciu

Bohumelová Rúth

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 8
Criteria 60% to pass
Difficulty Hard

Odkiaľ pochádzal Friedrich Fröbel ?

Ako sa nazýva prvé výchovné zariadenie ktoré sa nachádzalo v Keilhau? V ktorom roku vzniklo?

Pre koho sú určené Fröblove hračky?

Ktoré z uvedených hračiek patria k Fröbelovým hračkám?

V ktorom meste na Slovensku vznikla prvá opatrovňa - prvé verejné predškolské zariadenie?

V ktorom storočí sa zo západnej Európy šírili revolučné myšlienky dotýkajúce sa aj postavenia ženy v spoločnosti?

Kto sa zaslúžil o prvé verejné predškolské zariadenie - opatrovňu na území Slovenska ?

Od kedy do kedy trvá DRUHÁ FÁZA(obdobie dieťaťa) vývinových období dieťaťa ?

Send