Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Obchodná akadémia Detva

Zodpovedaním otázok sa dozvieš, čo sa môžeš naučiť v našej škole

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 18
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal

Kto vedie účtovníctvo?

Účtovníctvo sa musí viesť správne, znamená to, že

Najdôležitejšie zákony pre vedenie účtovníctva sú

V ktorom roku sa “narodila” bábika Barbie

Čo patrí medzi biologické potreby :

Ak sa zníži cena benzínu,

Na Obchodnej akadémii v Detve študuje 100 študentov. Z toho je 18 chlapcov. Koľko percent z celkového počtu študentov predstavujú dievčatá?

Brigádnici Matej, Jakub a Peter pracovali na stavbe. Dĺžka pracovného času každého brigádnika bola iná. Matej pracoval 3 dni po 5 hodín, Jakub pracoval 2 dni po 7 hodín a Peter pracoval 4 dni po 4 hodiny. Za vykonanú prácu im bola vyplatená spoločná odmena 225€. Ktorému brigádnikovi prináleží najväčšia časť odmeny?

Výsledok zaokrúhlenia čísla 45 565,825 na stovky je:

Čo znamená skratka s. r. o. za názvom spoločnosti?

Podnikanie je činnosť, ktorú môžu vykonávať fyzické osoby a právnické osoby. Je toto tvrdenie správne?

Právnická osoba je:

Ako sa vypočíta čistá mzda?

Kto môže pracovať načierno?

Koľko percent účtovníkov tvoria ženy ?

Koľkokrát sa Slovensko svojou rozlohou zmestí do USA?

Koľko krajín tvorí Európsku úniu?

Čo nám umožňuje členstvo v EÚ?

Send