O MIGRÁCII VO SVETE

Zaujímavé informácie, fakty a zaujímavosti o celosvetovej migrácii.

Knowledge quiz
Questions 7
Criteria 10% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

V prípade, že by medzinárodní migranti založili štát:

Vo svete je migrantom každý:

Ku krajinám s vyšším percentuálnym podielom migrantov na počet obyvateľov patria:

Najviac medzinárodných migrantov žije v:

V USA žije vyše 50 miliónov migrantov. Koľko migrantov žije v celej Európskej únii?

Najviac utečencov vo svete už niekoľko rokov po sebe prijalo:

Najviac utečencov na svete pochádza:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or