Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

O MIGRÁCII NA SLOVENSKU

Zaujímavé informácie, fakty a čísla o téme migrácie na Slovensku.

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 7
Criteria 10% to pass
Difficulty Easy

Podiel cudzincov na celkovej populácii Slovenska predstavuje:

Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie:

Podiel občanov ČR, Maďarska, Poľska, Rakúska a Ukrajiny v SR na počte všetkých cudzincov je:

Ak by sa občania tretích krajín (teda mimo EÚ) sústredili na jednom mieste, vytvorili by mesto veľké ako:

V roku 2018 boli u nás zamestnaní cudzinci z približne:

Počet cudzincov, ktorí v roku 2018 nelegálne prekročili hranice alebo sa neoprávnene zdržiavali na území SR:

V roku 2018 Slovenská republika udelila azyl:

Send