Author: Ján Uchaľ

Novoveké OH I.

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 60% to pass
Difficulty Normal
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Kedy sa naposledy konali letné aj zimné OH v jednom roku? Napovieme vám, že to bolo v Barcelone a Albertville.

Ktoré hry sa konajú vždy v priestupnom roku?

Viete koľkokrát sa OH konali v Austrálii?

3x sa OH neuskutočnili, viete kedy to bolo?

Na letných OH v Antverpách 1920 sa súťažilo aj vo dvoch zimných športoch, viete ktoré to boli?

Kedy a kde 1x súťažili na OH aj ženy?

V jednom kolektívnom športe sú OH súťažou hráčov do 23 rokov. Vieš v ktorom?

Koľkokrát sa konali OH v Londýne?

Od roku _ _ _ _ v _ _ _ _ _ MOV uplatňuje pravidlo, že po OH musí organizátor usporiadať paralympijské hry.

Kedy sa 1x uskutočnili OH mládeže? Prezradíme vám, že to bolo v Singapure.

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or