Všeobecný Node.js kvíz

Rôzne otázky z MEAN stacku ktoré preveria Vaše znalosti z Node.js, NPM a všeobecnej teórie programovania v Javascripte

Knowledge quiz
Questions 15
Criteria 80% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

V ktorom roku bol oficiálne predstavený Node.js?

Kto je prvotným autorom Node.js?

Ako Node.js spracuváva requesty?

Vyberte podľa obrázka jednu z možností...

Ako v NPM otvoríte webstránku konkrétneho balíčku?

Čo znamená skratka MEAN?

Čo je Node.js?

Ako zistíte v NPM jeho verziu?

Ktorá metóda FS sa používa na zavretie súboru?

Ktorý z nasledujúcich kódov zobrazí úplnú voľnú pamäť operačného systému?

Child procesy vždy majú 3 streamy child.stdin, child.stdout, a child.stderr ktoré môžu byť zdieľané s stdio streamom parent procesu.

Ako Node.js podporuje multiprocesorové platformy, a ako naplno využije silu všetkých procesorov na serveri?

Ktoré z týchto tvrdení o Node.js sú správne?

Viaceré môžu byť správne, zaškrtnite všetky ;-)

Kto je najväčším "contributorom" do Express.js?

Čo bude výsledkom nasledujúceho kódu pri použití _ (podčiarkovníka)?

Koľko typov streamov je v Node.js?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or