Author: Jozef Popik

Niečo z nedele po Osvietení

Knowledge quiz
Questions 20
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Do ktorého mesta odišiel Ježiš po tom, čo Jána uväznili?

Kde ležalo mesto Kafarnaum?

Kvôli čomu bol uväznený Ján Krstiteľ?

Aké prímenie mala Galilea?

Prečo Písmo hovorí o krajine Zabulon a Neftali ako o ľude temnoty?

Ktorý prorok je najviac citovaný v Novom Zákone?

K siedmim darom Svätého Ducha nepatrí:

Čo získavame sviatosťou krstu?

Čoho sa zriekame pri krste?

Bez čoho podľa Biblie nie je možné sa páčiť Bohu?

Božské čnosti sú:

Ktoré sú iniciačné sviatosti?

Aká forma krstu neexistuje?

Čo nie je predobrazom Ježišovho krstu v Starom Zákone?

Koľko rokov mal Ježiš, keď bol pokrstený v Jordáne?

Koľkokrát pokúšal na púšti satan Ježiša po jeho krste v Jordáne?

Ako dlho bol po krste v Jordáne Ježiš na púšti?

Kto prišiel k Ježišovi na púšť po tom, ako ho diabol prestal pokúšať?

Kde sa za čias Ježiša rozprestierala Galilea ?

Aké prvé zo znamení urobil Ježiš Kristus?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or