Author: Viktória

Nežná revolúcia

Knowledge quiz
Questions 19
Criteria 50% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Čo znamená prívlastok NEŽNÁ revolúcia

Ako sa nazýva sviatok ktorým si pripomíname Nežnú revolúciu

V ktorý deň si pripomíname Nežnú Revolúciu

Nežná revolúcia

Ktorá udalosti v zahraničí ovplyvnili Nežnú revolúciu

Čo bolo cieľom Nežnej revolúcie

Kto boli iniciátormi Nežnej revolúcii

Kedy sa uskutočnili prvé slobodne voľby ?

Aké boli príčiny Nežnej revolúcii?

Čo bola sviečková manifestácia?

Kto bol vedúcou osobnosťou Charity 77

Ktorý deň sa uskutočnil celoštátny generálny štrajk?

Ako dlho prebiehal štrajk ?

Na ktorom namestí na Slovensku prebiehala Nežná revolúcia?

Aké sú symboly nežnej revolúcii?

Najvýznamnejší predstavitelia Nežnej revolúcie

Ako dlho prebiehala Nežná revolúcia?

Podal G.Husák demisiu ?

Kto sa stal prezidentom po páde komunizmu?

Kto bol zvolený sa predsedu Federálneho zhromaždenia?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or