Nemoci

Knowledge quiz
Questions 25
Criteria 60% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Kterou z nabízených částí těla může postihnout luxace?

V posledních letech se u nás zvýšilo množství případů nemoci pakostnice. Jak se jinak nazývá?

Co je příčinou anafylalaktického šoku?

Hodgkinková choroba je nádorové onemocnění, které postihuje... Doplňte.

Jak se nazývá odumřelá tkáň?

Pneumotorax je stav, kdy se do pleurální dutiny odklopující plíce dostane... Doplňte.

Sinusitida je nepříjemná nemoc způsobená většinou bakteriemi. V čem se při ní tvoří zánět?

Jak se obecně nazývají náhle bolesti v oblasti břicha?

Pokud někdo trpí osteoporózou, měl by přijímat více vitamínů... Doplňte dva.

Hernie je latinský výraz pro chorobu zvanou... Doplňte.

Která z následujících nemoci může běžně člověka postihnout opakovaně?

Akutní pankreatitida je velmi bolestivá a vyžaduje lěkařskou pomoc. Co to je?

Co jsou hemoroidy?

Dvě z nabízených nemoci způsobují viry, jednu bakterie. Která je ta bakteriální?

Diabetes mellitus je nemoc zjednodušeně označovaná jako cukrovka. Jaký je její správný název?

Ekzém, který je nejčastější v dětském věku a většinou vzniká jako reakce na různé alergeny, se nazývá... Doplňte.

Pokud říkají lékaři o pacientovi v nemocnici, že mu klesla saturace, co mu kleslo?

Nahraďte slovo edén českým výrazem?

Jak se odborné nazývá chudokrevnost?

Jak se říká situaci, kdy nějaká choroba postihne hodně lidí na velkém uzemí více kontinentech?

Pokud nějakou část vašeho těla postihne spasmus, co se stane?

Chronova choroba postihuje... Doplňte.

Jak se český říká glutenu- latce, jejíž nesnášenlivost se nazývá celiakie?

Co z nabízeného nepatří mezi hlavní příčiny vzniku křečových žil?

Jak se nazývá akutní ucpání tepny materiálem připlavených krví?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or