Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Najbohatší ľudia

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 6
Criteria 10% to pass
Difficulty Easy

Ktorý z uvedených je najbohatším človekom sveta?

Ako sa volá najbohatší Slovák?

Ktorá z týchto spoločností patrí najbohatšiemu človeku sveta?

Ako sa volá najbohatšia žena sveta?

Kto bol najbohatším človekom 20. storočia?

Ktorá krajina má najbohatších obyvateľov?

Send