Mystery kvíz Nora Mojsejová

Viac kvízov na rôzne témy nájdete na www.riddles.sk #smemystery

Knowledge quiz
Questions 10
Criteria 80% to pass
Difficulty Hard
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

1. Ktorého z týchto psov Nora nikdy „nevlastnila“?

2. Koho vyzvala Nora, aby nezavádzal verejnosť?

3. „A zakončím to rožkami. Rožky za ... centov, nech si ona strčí jeden medzi nohy a druhý nech dá tomu sfetovanému buzerantovi do Nitry do riti!“ Doplň citát.

4. Za koho z týchto pánov nebola Nora nikdy vydatá?

5. Koľko vodných del by nestačilo na upokojenie Nory na proteste, na ktorom sa – žiaľ – nezúčastnila?

6. V ktorej z týchto televíznych relácií sa Nora nikdy neobjavila?

7. „No na kávu ja s takým vrabčiakom by som nikdy nešla. Však ten, čo to-... však to je vrabec! Vrabec ..., čo spadol krave na cicky.“ Doplň citát.

8. Aké bolo Norino rodné priezvisko, resp. priezvisko za slobodna?

9. Kto chodí po Nitre „na bielom Mercedesi“?

10. A na záver...

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or